Berns

CSR – Vårt samhällsansvar

Dela

Engelskans CSR står för Corporate Social Responsibility, och är idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället. Det kan gälla områden som klimatkompensation, transporter, nöjda medarbetare, donationer, produktansvar och lönsamhet. På Berns jobbar vi medvetet med CSR ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. För oss är världen gränslös när det kommer till samhällsansvar.
Idag stödjer vi projekt både här i Sverige och i Afrika. För oss handlar CSR om att vara medmänniska oavsett var i världen man bor. Vår egen verksamhet präglas av våra kärnvärden mod, passion och omtanke och är budskap vi vill vara med och föra ut i samhället.

GAPF

Sedan 2014 har Berns sponsrat GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime. Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. De vänder sig till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av hedersrelaterat våld. Föreningen grundades år 2001 av Sara Mohammad.

Till en början verkade GAPF enbart i Stor-Stockholmsområdet, men idag har verksamheten expanderat till nationell nivå genom bildandet av flera olika lokala föreningar runtom i landet. Förutom att hjälpa de utsatta jobbar GAPF med informationsspridning och opinionsbildning. Idag är GAPF ett väletablerat och efterfrågat kunskapscenter vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck mot ungdomars och kvinnors rättigheter i hela Sverige.

Läs mer här! 

Fadimegalan på Berns

Nattvandrarna

Berns stödjer organisationen Nattvandrarna. Nattvandrare i Sverige Riksnätverket är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation för lokala grupper och föreningar. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.

Läs mer här!

Berns stödjer Nattvandrarna


Hungerprojektet

Hungerprojektet fick in 1 817 027 kronor under deras julkampanj! Berns donerade 20 000kr till kampanjen.

Intäkterna från 2014 års julkampanj går till Hungerprojektets epicenterstrategi som skapar hållbara samhällen på den afrikanska landsbygden.

Genom coachning, utbildning och tillgång till mikrofinansprogram är målet att skapa hållbara samhällen som kan stå på egna ben.

Programmen förbättrar hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. Hungerprojektet uppmuntrar människor att använda sina demokratiska rättigheter för att få inflytande över vilka beslut som tas i deras samhälle. De arbetar aktivt för att öka jämställdheten genom att uppmuntra kvinnor att bli entreprenörer och ta plats i byråden.

Idag har Hungerprojektet mobiliserat 123 epicenter i 8 afrikanska länder. Genom epicenterstrategin når vi ut till cirka 2 miljoner människor i Afrika.

hungerprojektet_logo

Hungerprojektet handlar om en investering, inte om välgörenhet. Tanken är att investera i människors driftighet och idérikedom och ge dem chansen att se sin egen potential. Då kan de med egna krafter förändra sina samhällen
– en gång för alla.

Deras modell är enkel: Den som äger problemet äger också den bästa vägen till förändring. Därför gör vi inte så mycket. Istället tänder vi eldsjälar och låter dem bli entreprenörer. De inspirerar människor att tro på sig själva, att tro på varandra, att hitta bra ledarskap och att använda mycket sunt förnuft. Avkastningen låter inte vänta på sig. Du skulle kanske kalla det vanligt företagande. Det kallas jordens bästa affärsidé.

MÖT BARBRA FRÅN UGANDA

Barbra är 36 år och mor till två barn. Hon sitter som sekreterare i kommittén för mikrokreditbanken vid Mbale epicenter i Uganda. Nyligen valdes hon till kvinnorepresentant i distriktets kommunstyrelse.

“Hungerprojektet har hjälpt mig att uppnå mycket, speciellt att förändra mitt förhållningssätt, bli engagerad i det jag gör och stärka mig som ledare.”

En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala ställning som män, och därigenom inte samma möjligheter. I Hungerprojektets program utbildas kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

“I allt jag tagit mig an har min kära man varit ett stort stöd, särskilt efter att vi deltog i Vision, Committment & Action Workshops tillsammans. Han stöttade mig genom hela valkampanjen. Utbildningarna som Hungerprojektet har hållit i har förändrat hela min familj. Vi har omsatt kunskap och färdighet i praktiken och nu älskar vi att jobba”, säger Barbra.

Hon uppmuntrar kvinnor att dela sina mål och visioner med sina män, vilket inkluderar att ha färre barn och bekämpa hunger och fattigdom tillsammans så att de kan ha ett meningsfullt och jämställt familjeliv. Hon uppmanar alla att delta i kampen mot diskriminering av kvinnor.

“Låt oss tillsammans stärka kvinnor, länge leve Hungerprojektet. Länge leve våra investerare och länge leve Uganda.”

BERNS OCH HUNGERPROJEKTET

Vi på Berns vill bidra till en hållbar framtid där alla människor är delaktiga genom att uppmuntra till entreprenörskap och ett långsiktigt tänkande med fokus på kvinnor och barn, en grupp som ofta hamnar i skymundan. Lika mycket som vår egen verksamhet präglas av våra kärnvärden; mod, passion och omtanke så är det ett budskap vi vill vara med och sprida tillsammans med Hungerprojeketet .

Hur ser Berns och Hungerprojektets samarbete ut (vad gör vi tillsammans)?

På Berns vill vi göra Hungerprojektet till en del av vår dagliga verksamhet genom insamling, budskapsspridning och engagemang, tre centrala i vårt samarbete. Det här gör vi genom att underlätta för våra gäster att göra gott, exempelvis om man bor på Berns Hotel eller äter en middag på Berns Asiatiska. Under året lyfter vi frågor som kvinnligt entreprenörskap, HIV & Aids och jämställdhet för att skapa intresse och engagemang hos våra gäster och även vår personal.

hp_logo_071205_rgb_jpg


Mentor

MentorBerns

Mentor är en ideell organisation som jobbar med att stötta unga mellan 13 och 17 år. Stiftelsen grundades 1996 och är en systerstiftelse till ”The Mentor Foundation” med säte i Genève. Visionen är att ge ungdomar kraft att växa och organisationen når flera tusen ungdomar i Sverige – bara i år!

”Jag är väldigt glad över att vi har inlett ett samarbete med Berns, det är en spännande arbetsplats med bra värderingar, i en bransch som är väldigt attraktiv för många ungdomar.”, säger Karin Jordås, generalsekreterare på Mentor.

LÄS SARAS BERÄTTELSE

Det har gått ett år sedan 16-åriga Sara Boman träffade sin mentor Anna-Karin för första gången.

”Det blev bättre än jag någonsin hade kunnat hoppas på,” säger hon.

Det var i skolan som Sara först hörde talas om möjligheten att vara med i mentorsprogrammet. Utan några förväntningar men många förhoppningar var första mötet nervöst men snart hittade de båda varandra. Med mycket att prata om började relationen mogna fram allt mer och snart hade de ett bokprojekt på gång.

”Det började när jag berättade en historia som jag fått höra från min mamma. Vi bestämde oss för att göra en barnbok tillsammans och det blev vårt stora projekt,” berättar Sara och fortsätter.

”Framför allt har det varit väldigt kul och givande. Anna Karin har varit ett stöd i mycket för mig och inte minst en trygghet. Något jag tror många ungdomar behöver idag. Jag tycker absolut man ska ta chansen att vara med i Mentor oavsett om man vill vara mentor eller ha en mentor.”

Mentor