Berns

CSR – Vårt samhällsansvar

Dela

Engelskans CSR står för Corporate Social Responsibility, och är idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället. Det kan gälla områden som klimatkompensation, transporter, nöjda medarbetare, donationer, produktansvar och lönsamhet. På Berns jobbar vi medvetet med CSR ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. För oss är världen gränslös när det kommer till samhällsansvar.
Idag stödjer vi projekt både här i Sverige och i Afrika. För oss handlar CSR om att vara medmänniska oavsett var i världen man bor. Vår egen verksamhet präglas av våra kärnvärden mod, passion och omtanke och är budskap vi vill vara med och föra ut i samhället.

Hungerprojektet

hungerprojektet_logo

Hungerprojektet handlar om en investering, inte om välgörenhet. Tanken är att investera i människors driftighet och idérikedom och ge dem chansen att se sin egen potential. Då kan de med egna krafter förändra sina samhällen
– en gång för alla.

Deras modell är enkel: Den som äger problemet äger också den bästa vägen till förändring. Därför gör vi inte så mycket. Istället tänder vi eldsjälar och låter dem bli entreprenörer. De inspirerar människor att tro på sig själva, att tro på varandra, att hitta bra ledarskap och att använda mycket sunt förnuft. Avkastningen låter inte vänta på sig. Du skulle kanske kalla det vanligt företagande. Det kallas jordens bästa affärsidé.

MÖT BARBRA FRÅN UGANDA

Barbra är 36 år och mor till två barn. Hon sitter som sekreterare i kommittén för mikrokreditbanken vid Mbale epicenter i Uganda. Nyligen valdes hon till kvinnorepresentant i distriktets kommunstyrelse.

“Hungerprojektet har hjälpt mig att uppnå mycket, speciellt att förändra mitt förhållningssätt, bli engagerad i det jag gör och stärka mig som ledare.”

En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala ställning som män, och därigenom inte samma möjligheter. I Hungerprojektets program utbildas kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

“I allt jag tagit mig an har min kära man varit ett stort stöd, särskilt efter att vi deltog i Vision, Committment & Action Workshops tillsammans. Han stöttade mig genom hela valkampanjen. Utbildningarna som Hungerprojektet har hållit i har förändrat hela min familj. Vi har omsatt kunskap och färdighet i praktiken och nu älskar vi att jobba”, säger Barbra.

Hon uppmuntrar kvinnor att dela sina mål och visioner med sina män, vilket inkluderar att ha färre barn och bekämpa hunger och fattigdom tillsammans så att de kan ha ett meningsfullt och jämställt familjeliv. Hon uppmanar alla att delta i kampen mot diskriminering av kvinnor.

“Låt oss tillsammans stärka kvinnor, länge leve Hungerprojektet. Länge leve våra investerare och länge leve Uganda.”

BERNS OCH HUNGERPROJEKTET

Vi på Berns vill bidra till en hållbar framtid där alla människor är delaktiga genom att uppmuntra till entreprenörskap och ett långsiktigt tänkande med fokus på kvinnor och barn, en grupp som ofta hamnar i skymundan. Lika mycket som vår egen verksamhet präglas av våra kärnvärden; mod, passion och omtanke så är det ett budskap vi vill vara med och sprida tillsammans med Hungerprojeketet .

Hur ser Berns och Hungerprojektets samarbete ut (vad gör vi tillsammans)?

På Berns vill vi göra Hungerprojektet till en del av vår dagliga verksamhet genom insamling, budskapsspridning och engagemang, tre centrala i vårt samarbete. Det här gör vi genom att underlätta för våra gäster att göra gott, exempelvis om man bor på Berns Hotel eller äter en middag på Berns Asiatiska. Under året lyfter vi frågor som kvinnligt entreprenörskap, HIV & Aids och jämställdhet för att skapa intresse och engagemang hos våra gäster och även vår personal.

hp_logo_071205_rgb_jpg


Mentor

MentorBerns

Mentor är en ideell organisation som jobbar med att stötta unga mellan 13 och 17 år. Stiftelsen grundades 1996 och är en systerstiftelse till ”The Mentor Foundation” med säte i Genève. Visionen är att ge ungdomar kraft att växa och organisationen når flera tusen ungdomar i Sverige – bara i år!

”Jag är väldigt glad över att vi har inlett ett samarbete med Berns, det är en spännande arbetsplats med bra värderingar, i en bransch som är väldigt attraktiv för många ungdomar.”, säger Karin Jordås, generalsekreterare på Mentor.

LÄS SARAS BERÄTTELSE

Det har gått ett år sedan 16-åriga Sara Boman träffade sin mentor Anna-Karin för första gången.

”Det blev bättre än jag någonsin hade kunnat hoppas på,” säger hon.

Det var i skolan som Sara först hörde talas om möjligheten att vara med i mentorsprogrammet. Utan några förväntningar men många förhoppningar var första mötet nervöst men snart hittade de båda varandra. Med mycket att prata om började relationen mogna fram allt mer och snart hade de ett bokprojekt på gång.

”Det började när jag berättade en historia som jag fått höra från min mamma. Vi bestämde oss för att göra en barnbok tillsammans och det blev vårt stora projekt,” berättar Sara och fortsätter.

”Framför allt har det varit väldigt kul och givande. Anna Karin har varit ett stöd i mycket för mig och inte minst en trygghet. Något jag tror många ungdomar behöver idag. Jag tycker absolut man ska ta chansen att vara med i Mentor oavsett om man vill vara mentor eller ha en mentor.”

Mentor


SVANENMÄRKNING

Svanen är en världsledande miljömärkning som ställer tuffa miljö- och klimatkrav på 62 olika produktkategorier. Med fler än 1 000 företag i Sverige som marknadsför drygt 8 000 Svanenmärkta produkter står Svanenmärkning i en klass för sig.

Svanen blev Nordens officiella miljömärke för drygt 20 år sedan. Syftet var att ge nordiska konsumenter en möjlighet att välja de bästa produkterna på marknaden ur miljösynpunkt. Svanen bestämmer vilka produkter som kan bli Svanenmärkta utifrån en livscykelanalys. Det betyder att de bedömer vilken miljöbelastning en produktgrupp har (energianvändning, vattenförbrukning, kemikalier, avfall, med mera). I dag kan många varor och tjänster bli Svanenmärkta, allt från hotell och restauranger till rengöringsmedel och butiker.

BERNS OCH SVANEN

För Berns är ett hållbart miljötänk viktigt. För oss innebär det att allt från att skänka bort möbler istället för att slänga dem och återvinna matavfall till att vara med och skapa medvetenhet i det svenska samhället. Under 2012 blev både Berns Asiatiska och Berns Bistro & Bar svanenmärkta tätt följda av nysatsningen Nosh and Chow som öppnade under januari 2013.

”Vi är väldigt stolta över att ha blivit Svanenmärkta. Det är en kvalitetsstämpel för våra gäster och vi vill även sätta press på våra leverantörer att bli bättre på hållbart producerade råvaror. Det har varit ett ambitiöst och långsiktigt arbete och det är något som Berns självklart fortsätter utveckla i framtiden, säger Berns vice VD Johan H Lindqvist.

Svanen


Yenenga Progress

yenenga1

Tillsammans med organisationen Yennenga Progress är Berns med och startar en restaurangskola i Burkina Faso, Afrika. Under februari 2014 anlände vår köksutrustning som tidigare stått i Berns Asiatiska.

-Vi har skänkt köksutrustning som annars kanske skulle hamnat på soptippen. Det känns bra både ur ett miljöperspektiv och även att kunna stötta människor. Vi hoppas att vi kan göra en liten skillnad., säger Berns källarmästare Caroline Nätteldal.

GULDGRÄVAREN SOM VILL BLI KOCK

Patrice Compaoré är en ung viljestark man som idag arbetar som guldgrävare. I två år har han hackat och grävt sittandes i trånga hål i marken. Oftast arbetade han tio timmar per dag utan någon paus.

– Jag fick inte komma upp ur hålen utan för att jag skulle orka gräva och hacka så hissade de ned mat och lite vatten, förklarar Patrice.

När han fick höra att en restaurangskola öppnat i hans hemby Nakamtenga så lämnade han guldgrävandet och tog sig hem.

– Efter två år har jag ingenting men nu vill jag lära mig ett yrke som jag leva på och trivas med.

Läs mer om projektet restaurangskolan här>>